Er Was Een Probleem Met Elantra-foutcodes

Er Was Een Probleem Met Elantra-foutcodes

Onlangs hebben verschillende lezers ons laten weten dat ze te maken hebben gehad met elantra-foutcodes.

Breng uw pc binnen enkele minuten weer als nieuw!

 • Stap 1: Download en installeer ASR Pro
 • Stap 2: Open het programma en klik op "Scannen"
 • Stap 3: Klik op "Herstellen" om het herstelproces te starten
 • Ruim uw pc nu op met deze eenvoudige en gratis download.

  U bent dus aan het rijden en het lampje van uw Hyundai-vrachtwagen gaat branden. Controleer of het motorlampje mogelijk op een ander probleem kan wijzen. Dit kan een ontbrekende of losse tankdop, een defecte luchtsensor / sonde, een ineffectieve katalysator, een verkeerde MAF-sensor of een misfire-sleutelcilinder betekenen.

  P0010 PCM-fout (Powertrain Control Course), ramp met variabele koppelklepactuator, bedradingsprobleem P0011 Fout aan de nokkenassolenoïdeklep bij juiste timing, abnormaal laag benzinepeil in de motor, motortiming onjuist, natuurlijke motorolie die niet voldoet aan de specificaties van de fabrikant, variabele timing van defecte aandrijving, distributie van kettingslijtage P0012 Storing van de elektromagnetische klep van de variabele nokkenas, lage brandstofwaarde in de motor, onjuiste motortijd, dynamoolie voldoet niet aan de vereisten van de RV, storing van de actuator van de variabele kleptiming, versleten distributieketting P0013 Powertrain control course (PCM) defect, falen van je ziet, de variabele kleptiming-actuator, bedradingsprobleem P0014 Storing in de kleptiming van de nokkenassolenoïde, motoroliepeil te goed, motor loopt niet synchroon, motor noodzakelijk voldoet niet alleen aan de eisen van de fabrikant, onderscheid kleptiming-actuator defect, distributieschroefdraad versleten P0101 Aanzienlijke lekkage van de reiniger, gespleten atmosfeer inlaatkraag op PCV-slang, AC-inlaat en vele andere pakkingen die verknoeien, massale luchtstroom (MAF) sensor, vastlopen met MAF-circuit en/of bedrading, defecte barometrische druksensor, bovendien vuil naar vervuilde MFM-sensordraad of voorzichtig, PCM-software moet inderdaad worden bijgewerkt P0102 Mass air flow (MAF) sensor ontkoppeld misschien beschadigde hoofddraad, losse en/of gecorrodeerde elektrische connectoren in MAF sensor track, defecte MAF sensor P0113 Defecte inlaatluchttemperatuursensor, vuil luchtfilter, storing in luchtsnelheidssensor, storing of corrosie in de routine of aansluitingen van de inlaatluchttemperatuursensor P0128 Defecte motorthermostaat, defecte koelvloeistoftemperatuursensor van het systeem, defecte inname van de benodigde zuurstoftemperatuursensor, defect koelsysteem, zeer slecht motorkoelvloeistofpeil, vuile koelvloeistofspanning van de centrale, defecte bloeddrukmetingen van de koelvloeistoftemperatuursensor, defecte/draaiende motorkoeling fans P0135 Storing zuurstofsensor/luchtbrandstofverhoudingsensor, storing zuurstofsensor/luchtbrandstofverhouding Storing circuitverwarming, lek in uitlaatsysteem, overloop luchtinlaatsysteem, lage brandstofdruk, storing motorkoelvloeistoftemperatuursensor, storing sensorbedrading en/of circuitprobleem , PCM-services moeten worden bijgewerkt, PCM-fout P0171 FashionPC-besturing moet worden bijgewerkt, gemorste vacuüm (pakkingen van inlaatspruitstuk, slangen, PCV-vacuümleidingen, enz.), alarm voor massale luchtstroom, verstopt propaanfilter of slechte pompstroom, verstopte of vuile injectoren p0174 PCM-software bijgewerkt, schone lekken (pakkingen inlaatspruitstuk, vacuümproductlijnen, PCV-slangen, enz.), defecte massasensor (MAF), luchtverstopt brandstoffiltratiesysteem of zwakke brandstofpomp, verstopte of anders vuile brandstofinjectoren< /td> P0200 Defecte energiebroninjector, defecte of mogelijk gecorrodeerde bekrachtigingsinjector, bedrading en/of coalitie, verstopte benzine-injector, vuil in die brandstofinjectoren P0201 Defecte flatulentie-injector, mogelijke corrosie, defecte sustain-injector, bedrading en/of toegang, verstopte stimulatie-injector, vuil in de brandstofinjector binnenkant van algemeen P0202 Storing brandstofinjector, PCM-bronnen storing injectorbesturingscircuit, injector voldoet aan bedrading / connectorstoring u, storing brandstofinjector kolencircuit P0203 Brandstofinjectorstoring, powertrain master module (PCM) storing, bedradingsprobleem P0205 Brandstofinjectorstoring, aandrijflijnregelmodule (PCM) een voertuig, bedradingsprobleem P0300 Versleten ontstekingskabels, elektrische ontstekingsdraden, bobine(s), verdelerkap en secundaire windmolen (als het ontstekingstijdstip verkeerd is, lekkage(s) opruimen, lage brandstof- of dieselenergiebronnen, defecte EGR-apparatuur, defecte massa luchtstroomsensor, defecte krukas en/of nokkenaspositiesensor, defecte gaskleppositiesensor, gemechaniseerde motorproblemen (bijv. P0301 Toepasselijke Pemasok-vonkenaansluitingen, ontstekingskabels, bobine(s), kap en rotor), (onjuist ontstekingstijdstip, vacuümlek(ken), lagere lage of brandstofdruk, EGR-platformfout, defecte massaluchtstroom detectie, defecte krukas en/of krukas en bijgevolg nokkenaspositiesensor defect Gaskleppositiesensor, mechanische problemen met een deel van de automotor (bijv. P0302 Ontstekingssteunen, sleuteldraden, bobine(s), verdelerkap en dienovereenkomstige rotor versleten (onjuist ontstekingstijdstip, lekkage van tapijtreiniger, laag of laag gas, defect EGR-systeem, defecte luchtmassameter, krukas en/of lengte defecte sensor, defecte nokkenas, gasklepwerksensor, mechanische motorproblemen (dwz goedkope gegevens, lekkende cilinderkoppakking(en), oftewel ECU-problemen) P0303 Versleten bougies, sleutelspoel(en), kabels en draden, verdelerbegrenzing en rotor (van toepassing), (onjuist ontstekingsmoment, vacuümlek(ken), lage of lage luchtdruk, defect EGR-systeem, defecte bodemsensorstroom , defecte krukas- en/of nokkenasscenariosensor, defecte gasklepstandindicator, mechanische motorproblemenm (bijv. lage druk, lekkende cilinderafdichtingen of problemen met het regelapparaat) P0304 Versleten bougiekabels, bougiekabels, bobine(s), dop en rotor van de leverancier (indien aanwezig), onjuist ontstekingstijdstip, vacuümlekkage(n), echte of lage propaandruk, defect EGR-systeem, defecte luchtdoorlaat van massasensor, defecte krukassen – en/of perspectiefsensor van de nokkenas, gasklepstandsensor, hardwareproblemen van de motor (bijv. lage retentie, lekkende pakking(en) of apparaatproblemen) P0401 Vernauwing in EGR-doorgangen, meestal geactiveerd door rook, EGR-klep defect, Geen goed vacuüm of elektrisch signaal naar EGR-apparaat, Bestaande storing EGR-vacuümsolenoïde, Geen goede weergave van EGR-systeem met betrekking tot computer van: Absolute druk in verdeelstuk (MAP) ) Sensor, drukverschilsensor (DPFE), egr EGR-kleporiëntatiesensor (EVP), sensorIR katalytische temperatuur EGR p0420 Inefficiënte katalysator(en), defecte zuurstofsensor(en) en voor/achter, haperende motoren P0430 Defecte katalysator, ingebouwde motorstoring waardoor abnormale olie in uw dieet wordt veroorzaakt, en/of lekkende cilinderkoppakking heeft de katalysator verpest P0440 Ontbrekende slijtage van de gaskop, defecte of beschadigde propaangasbegrenzing, verbogen of beschadigde brandstofvulpijpen, gescheurde of doorboorde verdamperslangen, pakking van de tankmeter of defecte pakking, gebarsten brandstof oftewel beschadigde bus, onnauwkeurige brandstof voor dampterugwinning en/of verdampingsverliesklep, defecte of beschadigde gastank

  Hoe reset je het controlelampje op een Hyundai Elantra?

  Zoek de OBD-II-poort.sluit de 16-pins OBD-II-connector van alle persoonlijke obd2-scanners aan.Zet die sleutel aan.Het schild gloeit.Lees foutcodes.Herstel zoals gebruikelijk de in stap 8 gevonden zorgen, sluit de scanner opnieuw aan en ga voor “Clear Error”-codes.

  Ruim uw pc nu op met deze eenvoudige en gratis download.