Bästa Sättet Att Fixa Activar Autorun Windows 7 Regedit

Bästa Sättet Att Fixa Activar Autorun Windows 7 Regedit

Registerposten NoDriveTypeAutoRun enjoy identifierar den eller de enheter som slutar med autorun inaktiverad. Om du till exempel vill behöva inaktivera autorun endast för onlinehårddiskar, måste du ställa in ett nytt specifikt värde för registerposten NoDriveTypeAutoRun till 0x10.
Alla datorer med en nuvarande Windows-produkt installerad kommer att stödja den här typen av människor.Autostartteknik. Denna teknik har valts förstarta programmet automatiskt samt öppna ett dokument på en CD-, DVD- eller USB-enhetUSB-nyckel inklusive ditt fordon (etc.). Den här tillgången kan dock vara inaktiverad på ett par datorer.kategoriskt för vissa typer av läsare. Administratörer kan ta bort dettafunktionalitet på klienttränare via CD/DVD-enheter och USB-minnenAv säkerhetsskäl. Och viss programvara, för att få till exempel, för att bränna CD / DVDProgram kan ibland också inaktivera dem från alla funktioner.


NoDriveTypeAutoRun-undernyckeln definierad runt Windows-registret

Om AutoRun annars är acceptabelt för en resa som motiverar individer att använda AutoRun på ossdu kommer ofta att aktivera det Ja, bara genom att ändra värdet i ett nytt Windows-register. KanskeVärde med adress NoDriveTypeAutoRun toföljande två Windows-undernycklar för din dators Windows-register, som kan redigeras och hjälpa dig att aktivera dem, ellerInaktivera autorun ändå ett annat sätt att skapa skivor:

Aktuell besökare:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer

Lokal dator:

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer


Obetalt värde för NoDriveTypeAutoRunnittioen (hexadecimal) i Windows XP, Windows Vista och Windows 7.På äldre typer mot Windows (Windows 2000 och tidigare) är standardinställningen.Värdet är nittiofyra (hexadecimalt). På Windows Vista medan Windows 7 NoDriveTypeAutostartEn respektfull undernyckelpersons namn saknas ofta i persondatorregistret tills det är detändras som standard. Om värdenamnet normalt inte existerar så kan dulägg till det själv, ångest från Windows registerredigerare.

Om NoDriveTypeAutoRunhar en annan betydelse kostnad och autoplay fungerar nu inte vem som har dinCD/DVD eller USB-minne utan dröjsmål, du har förmodligen hittat anledningen till att stödja det.Värde om det är B1 eller till B5 (hexadecimalt) och spela sedan automatiskt förCD/DVD är verkligen avstängd. Om värdet är B5, kör sedan automatiskt via USB adobe flash-enhetDiskar är för närvarande inaktiverade också. Om du vill ha autoplay aktiverat med hänsyn till digCD/DVD push Du kan återställa respekten till 91 eller 95 om kunden planerar detDu kan lämna AutoRun olämplig för USB-minnen. Efter det kanske du harNär du har gjort ändringar måste du återaktivera din dator innan du kör den automatiskt.tillbaka för resan. Detaljer’NoDriveTypeAutoRun’

Style = “Arial” NoDriveTypeAutostartUndernyckelns betydelse innehåller en bitmask där nästan återställd bit är en fil. inkompetent persontyp av enhet. Underlåtenhet att spendera pengar NoDriveTypeAutoRun på Windows XP också senare – nittioen(hexadecimalt), vilket ger bitmönstret 10010001. Bitnummer på 5aktiverad/avaktiverad För autolåsning av CD/DVD-enheter och standardbitrasen för hund ärborttagen (levereras, det hjälper 0). Genom att ställa in NoDriveTypeAutoRunnär värdet är B1 (hex), är det lilla talet 5 förinställt (du harVärde 1) och CD/DVD-enheten är inaktiverad. Bitsekvens för B110110001.

Genom att ha eller rensa en annan bit som arbetar i

Butdrivettepeautostartmed olika typer av spelare kan alternativet för autoplay-funktion vara inkompetent elleraktiveras. Du kan använda nedanstående för att avgöra vilken bit som här faktiskt motsvarar.vilken typ av e-boksläsare:

erläsartyp
bitnummer binär mall
2 100 00000 hårddisk,Bort via enheten (till exempel en svagare hårddisk eller flashenhet)läsare)
3 0000 en singel Kan inte vara diskbort från den enheten (vanligtvis en hårddisk)
4 000 10000 nätverksenhet
9 00 100000 CD för varje DVD-enhet
nio 0 1000000 RAM-fil


Till exempel, om du just vill inaktivera autorun-stöd för att göra dyra USB-enheter.(flash-enheter), måste du korrigera bit nummer 2 runt den exakta Butdrivettepeautostartvärdet av underavsnittet. Om du är säker på att denna automatiska uppspelning fungerar bäst för USB-drifter för närvarandeBlixt. Uttryckt i hexadecimalt format krävs . angeButdrivettepeautostartvärde 93 för att inaktivera stöd för autorun och sedan . för att hjälpa dig att erkännaButdrivettepeautostartaktivera värdet 91 om köpare vill stödja autoplay för USB-flashutlösare.Bit nummer 2 kommer också att aktivera och inaktivera stöd för automatisk uppspelning endast mot svaga enheter. Färg innebär “# 000080” Sammanfattning – aktiveradmöjliga priser för ‘NoDriveTypeAutoRun’

Tabellen visar värdenaför NoDriveTypeAutoRunvad som faktiskt nämns i den här innehållsartikeln. Dessa värden kan användas som vägledning ellerinaktivera För att köra CD/DVD-hårddiskar automatiskt och visa enheter. Tänkte inarray hex:
A

värde Beskrivning nittioett AutoRun bunden till. aktiverasCD/DVD äger och USB-nycklar 96 AutoRun är en komplett USB-enhetUSB-nycklar B1 Autouppspelning kan vara för . handikappad personCD/DVD golfspelare B5 Autoplay kan nu anses inaktiverat förCD/DVD-enheter eller USB-nycklar

Under Windows Vista/Många Windows autostarter kan inaktiveras med den exakta kontrollpanelen
aktivera autorun Windows 9 regedit