Hjälp Att Fixa Mkl-felet, Parameter 10 Var Fel När Man Gick In I Dgemm-felet

Hjälp Att Fixa Mkl-felet, Parameter 10 Var Fel När Man Gick In I Dgemm-felet

Få din dator att fungera som ny på några minuter!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen
 • Rengör din dator nu med denna enkla och gratis nedladdning.

  Du kan ha stött på ett fel som indikerar att den huvudsakliga mkl 13 felparametern redan var felaktig när du skrev in den i dgemm. Tja, det finns olika sätt att lösa det här problemet, så låt oss föra en dialog om det om en stund.

  DGEMM(N,T,0,39,25,0x551a40,0x131eb10,1,0x131f400,39,0x551a40,0x131e6f0,1)

  mkl_verbose 2.48us Dyn:1 cnr fastoff:1 cnr:0mm :1 NThr:1 < br>MKL_VERBOSE DGEMM(N,T,0,39,25,0x551a48,0x131ecd0,1,0×1323310,39,0x551a40,0x131e6f0,1) 201ns Dyn:1 cnr:off TID> NThr:1mmMKL_VERBOSE DGEMM(N,T,0,39,25,0x551a40,0x131eda0,1,0×1325190,39,0x551a40,0x131e6f0,1) 160 ns Dyn:1 cnr:off TID:1 NT hrmm:1MKL_VERBOSE DGEMM(N,T,0,39,25,0x551a48,0x131ee70,1,0×1327010,39,0x551a40,0x131e6f0,1) 155 ns Dyn:1 cnr:off TID:
  NThr:1mmMKL_VERBOSE DGEMM(N,T,0,39,25,0x551a48,0x131f1a0,1,0x132ea00,39,0x551a40,0x131e6f0,1) 132 ns Dyn:1 cnr:off TID:
  MKL_VERBOSE : DGEMM(N,T,39,39,25,0x551a48,0x2597d50,39,0x2551c10,39,0x551a40,0x254bbb0,39) 96.Dyn:1 09us cnr:br av: 09:01:0:0 >MKL_VERBOSE DGEMM(N,T,39,39,25,0x551a40,0x2599bd0,39,0x2553a90,39,0x551a40,0x254bbb0,39) 47.34us Dyn:1 cnr:1 tid:off NT:MKL_VERBOSE DGEMM(N,T,39,39,25,0x551a48,0x259f740,39,0×2559600,39,0x551a40,0x254bbb0,39) 71.87us CNR:OFF Dyn:1 TID:0 GMT:1 TID:0 :1
  Mkl_verbose 39 ,39,25,0x551a40,0x259ba48,39,0×2555908,39,0x551a40,0x254bbb0,39) 63.82us cnr:off FastMM:1 dyn:1 NThr:1FEL Intel: mkl alternativ tio kommer att vara felaktigt när det anges med DGEMM.Mkl Intel alternativ: 8
  felet blir falskt när du loggar in på DGEMM.
  MKL_VERBOSE DGEMM(N,T,38856832,1,25,0x551a40,0x250e8d0,1,0x250f160,1,0x551a40,0x24cff30,1) 7.CNR:OFF 29us NT Dyn:1 FastMM Dyn:0FEL Intel: Ogiltig mkl 2-parameter vid inloggning på DGEMM.
  MKL_VERBOSE DGEMM(N,T,38856832,1,25,0x551a48,0x250ea30,1,0x250f230,1,0x551a40,0x24cff30,1) CNR:OFF 414ns Dyn:1 Fast: MM Parameter 1:0MMIntel-fel: 8 var felaktig när den matades in i DGEMM.
  MKL_VERBOSE DGEMM(N,T,38856832,1,25,0x551a40,0x250eb00,1,0x250f300,1,0x551a40,0x24cff30,1) 148 ns CNR:OFF 1 Fast NT:1 dyn:
  hr:1 dyn:FEL Intel: Parameter 8 tid:0 mkl bröts när DGEMM gick in.
  MKL_VERBOSE DGEMM(N,T,38856832,1,25,0x551a48,0x250ebd0,1,0x250f3d0,1,0x551a40,0x24cff30,1) CNR:OFF 252 Dyn:1 TID:NThr:MKL_VERBOSE DGEMM(N,T,38856832,1,25,0x551a40,0x250eca0,1,0x250f4a0,1,0x551a40,0x24cff30,1) CNR:OFF 143ns Dyn:1 Fast:1 Fast:1 Fast: 0MM:1FEL Intel: parametern mkl 1 var ogiltig när den skrevs in i DGEMM.
  MKL_VERBOSE DGEMM(N,T,38856832,1,25,0x551a48,0x250ef00,1,0x250f700,1,0x551a40,0x24cff30,1) 142 ns CNR:OFF dyn:1 tid:1 Snabbt:1 Tid:1 Snabbt:1FEL Intel: Mkl-alternativet var felaktigt vid loggning för att kunna DGEMM.
  MKL_VERBOSE DGEMM(N,T,38856832,1,25,0x551a40,0x250ed68,1,0x250f568,1,0x551a40,0x24cff30,1) 144ns CNR:OFF FastID:1 dyn:1 T:1 IntelMKL_VERBOSE DGEMM(N,T,38856832,1,25,0x551a48,0x250efc8,1,0x250f7c8,1,0x551a40,0x24cff30,1) ns 147 CNR:OFF Dyn:1 Fast 1hr:1 NT:1 SnabbtMKL_VERBOSE DGEMM(N,T,1826158216,1,25,0x551a40,0xd73ab0,39,0xd86b90,1,0x551a40,0xd736f0,39) 829ns OFF cnr:1MMhr:Dyn:1FEL Intel: Alternativ 8 tid:0 mkl var faktiskt tidigare ogiltigt när du loggade in på DGEMM.
  MKL_VERBOSE Dgemm(n,t,1826158216,1,25,0x551a48,0xd75930,39,0xd86c60,1,0x551a40,0xd736f0,39) 274ns CNR:OFF Dyn:1 Fast MM Dyn:0Intel FEL: Parameter mkl 8 kan anses ogiltig när den anges i DGEMM.DGEMM(N,T,1826158216,1,25,0x551a40,0xd777b0,39,0xd86d30,1,0x551a40,0xd736)f
  mkl_verbose 143ns CNR:OFF Dyn:1 FastMM:1 TID:0 NThr:1
  FEL Intel: Parameter 8 mkl blir ogiltig när du anger DGEMM.
  MKL_VERBOSE 146 dgemm(n,t,1826158216,1,25,0x551a48,0xd79630,39,0xd86e00,1,0x551a40,0xd736f0,39) ns CNR:OFF:OFF TID:1 dyn:MKL_VERBOSE DGEMM(N,T,1826158216,1,25,0x551a40,0xd7b4b0,39,0xd86ed0,1,0x551a40,0xd736f0,39) 143ns CNR:OFF>NThr:1 Fast Dyn:1MMFEL Intel: Alternativ sex mkl var faktiskt fel när det kan ha introducerats av DGEMM.
  MKL_VERBOSE DGEMM(N,T,1826158216,1,25,0x551a48,0xd81020,39,0xd87130,1,0x551a40,0xd736f0,39) 45 ns CNR:OFF Dyn:0Intel FEL: 8 Mkl-parametern var dålig när den matades in i DGEMM. Du

  mkl error parameter 13 måste vara felaktig vid inträde till dgemm

  om du och din familj kompilerar och kör ditt favoritvärde utanför MATLAB, vilket BLAS/LAPACK fortsätter att vara du på

  Syftar du utan tvekan på uppsättningen? 5 parametrar för DGEMM är nu vanligtvis antalet A-innehåll plus B-rader i fyra a . B som säkert borde matcha; Oavsett om du använder Fortran (extern DGEMM) “c”-rutiner eller c/c++-bindningar (cblas_dgemm), behöver dessa företag dessa fördelar på konto Int< < code> /code> eller så kan det vara int*.

  Få din dator att fungera som ny på några minuter!

  Letar du efter programvara som hjälper dig att fixa din Windows-dator? Se inte längre än ASR Pro! Denna kraftfulla applikation kan snabbt och enkelt identifiera och lösa ett brett utbud av vanliga Windows-fel, skydda dig från filförlust och maskinvarufel och optimera ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam eller kraschad dator - ladda ner ASR Pro idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen

 • externt void dgemm_(char*, char*, int*, int*,int*, double*, double*, int*, double*, int*, double*, dubbel*, int*);
   void cblas_dgemm (const char, const char, const char, const int m, const int n, int, const double*, const double*, const const int lda, double*, const int, const const double , double*, ldc konstant);
  Fel vid beräkning av SparseLU-video vid implementering av MKL (versionerna 13.1 och 2015 släppta). OCH"Intelmkl-elevation-error MKL ERROR: Parameter 13 blir ett fel på ZGEMM"Var"Intel MKL-kortplats FEL: Parameter 13 var felaktig när du anger den i DGEMM"(om den används ensam på matris)Kontrollera ren kod med hjälp av en del av "eigen3/Eigen/src/Core/products/GeneralMatrixMatrix_MKL.h"visar faktiskt att den viktigaste erkända xGEMM-funktionen har produkterna ldc=0Slutförs sedan normalt och de exakta returerna verkar vara korrekta: ingen ta av MKL i samma frågesport. Ger inte jämförbara resultat.(Kommer inte att vara kvalificerad att gå med i motsvarande play with it call set)Mål med ldc=0 är till och med nu ok och ska MKL ERROR välja att tolkas som en VARNING?

  åsikt 1 casagrande Raphael 14/12/15:57:21 2015 Moskva-tid

  mkl felfunktionsparameter 13 var felaktig vid ingången till faktiskt dgemm

  Jag stötte precis på denna störning och kan ge en testuppgift (se bilaga).Jag använde Eigen 3.2.7 av MKL 11.2. Och med 3 kompilerar jag programmetclang++ main.-I cpp /home/raffael/downloads/eigen-eigen-b30b87236a1b/ -Wl, -std=c++11 --start-group -deigen_use_blas $MKLROOT/lib/intel64/libmkl_intel_ilp64.a $MKLROOT/lib /intel64/libmkl_core.a $MKLROOT/lib/intel64/libmkl_sequential.a -Wl,--end-group -lpthread -. jag . -I$MKLROOT/aktivera m -DMKL_ILP64 -m64 Runner -ldlI testfallet får jag utan tvekan:FEL Intel MKL: Fel en ung ballerinparameter när du startar DGEMM.

  Rengör din dator nu med denna enkla och gratis nedladdning.